Kontakt os

Kontakt os             

Foreningens hjemsted er ifølge vedtægterne den valgte formands adresse.

Foreningen af Faste Værger i Danmark
v/Lasse Hummelhof Frandsen
St. Kirkestræde 2,1
8900 Randers
E-mail: info@ffvd.dk*

Kontakt fra pressen skal stiles til foreningens formand. 

Der kan ikke via foreningen sendes post til formanden eller medlemmer i foreningen vedrørende deres værgemål.

Spørgsmål fra medlemmer vedrørende brug af foreningens medlemssystem skal stiles til Lars på info@ffvd.dk

Spørgsmål vedrørende indmeldelse kan stiles til Kim - kasserer@ffvd.dk

Du kan i øvrigt læse om værges arbejde på Familieretshusets hjemmeside: https://familieretshuset.dk/