Formål

Foreningen formål og virke

               

Foreningens formål er at: 

  • Udbrede kendskabet til værgemål og faste værgers virke,

  • Repræsentere foreningens medlemmer med forhandlingsret til bestyrelsen,

  • Fungere som forum for erfarings- og meningsudveksling for medlemmerne.