Foreningen af Faste Værger i Danmark

FFVD

Velkommen til Foreningen af Faste Værger i Danmark.


Foreningen blev stiftet på generalforsamling onsdag, den 9. oktober 2013 og bestyres alene ved frivilligt og ulønnet arbejde.

Foreningen afholder løbende medlemsarrangementer med fokus på faglig udvikling og sparring.

Foreningen har som det primære formål at vidensdele og skabe netværk mellem de faste værger, og foreningen har i den forbindelse implementeret et medlemsforum som blev taget i brug i april 2014 og siden er undergået udvikling. Alt indhold af mere faglig karakter kræver medlemskab og at du er logget ind.

Ønsker du som fast værge at melde dig ind er årskontingentet pt. 750 kr. med forfald 1/7, og giver adgang til deltagelse i foreningen medlemsmøder, nyhedsbreve og deling af indlæg. 

Det er også muligt at tegne en ansvarsforsikring på favorable vilkår som dækker ved virket som værge. Denne kan tilkøbes sammen med medlemskab og dækker kun skade som er forvoldt efter tilkøbsdato.

Du kan melde dig ind i foreningen hvis du opfylder betingelserne for medlemskab jf. vores vedtægter.

Foreningen har ikke profiler på sociale medier af hensyn til datasikkerhed, og vi påtager os som forening ikke ansvar for mulige grupper oprettet under foreningens eller tilgrænsende benævnelser.

Henvendelser fra pressen stiles til foreningens til enhver tid siddende formand. 

Henvendelser om foreningens øvrige drift bedes rettet til info@ffvd.dk.

Henvendelser stilet til foreningens medlemmer via foreningens mail kan ikke forventes besvaret /videresendt.