Foreningen af Faste Værger i Danmark

ffvd logo

Breadcrumb

Velkommen til Foreningen af Faste Værger i Danmark (FFVD)

Velkommen til Foreningen af Faste Værger i Danmark.


Foreningen blev stiftet på generalforsamling onsdag, den 9. oktober 2013 og bestyres alene ved frivilligt og ulønnet arbejde.

Foreningen holder løbende medlemsarrangementer med fokus på faglig udvikling og sparring. Senest har der været afholdt medlemsmøde hos Udbetaling Danmark i Hillerød under temaet om regler for boligstøtte, pension og indkrævning, samt efterfølgende om SEL §!29 (flytning uden samtykke) og indlæg om visitation i kommunerne.

I 2021 har vi som alle andre været udfordret af Covid-19, men har planlagt temadag om serviceloven til afholdelse i august 2021. 

Foreningen har som det primære formål at vidensdele og skabe netværk mellem de faste værger, og foreningen har i den forbindelse implementeret et brugerforum som blev taget i brug i april 2014. Alle medlemmer har adgang til deling af viden på værgeområdet via dette forum.

Ønsker du som fast værge at melde dig ind er årskontingentet pt. 750 kr. og giver adgang til deltagelse i foreningen medlemsmøder, førnævnte brugerforum m.v. Det er også muligt at tegne en ansvarsforsikring på favorable vilkår som dækker ved virket som værge.

Du kan melde dig ind i foreningen eller høre mere om vores tilbud ved at skrive til foreningens kasserer på kasserer@ffvd.dk

Henvendelser om foreningens øvrige drift bedes rettet til info@ffvd.dk eller til foreningens formand.

Henvendelser stilet til foreningens medlemmer via foreningens mail kan ikke forventes besvaret /videresendt.