Bestyrelse

ffvd logo

Breadcrumb

Bestyrelsen 2021

Foreningens bestyrelse udgøres efter generamforsamlingen den 27. august 2021 af:

Formand: Lasse Hummelhof Frandsen, Videbæk
Næstformand: Per Nykjær, Kalundborg
Sekretær: Lars Sund, Kgs. Lyngby
Kasserer: Kim Høxbro, København

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Bruno Lind, Roskilde
Rene Søe Pedersen, Roskilde
Lone Tonsgaard, Nordjylland

Suppleanter:

Kaj Stendorf, Gl. Ry
Marianne Nielsen, Lolland

Uden for bestyrelsen:
Revisor: Erling Pedersen, Næstved
Revisorsuppleant: Mariann Jørn Hansen, Nykøbing F.
Medlemsregistrering m.m., Kim Høxbro